Aktualności

Spotkanie z Policjantami...

DSC 0021  W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego naszą szkołę odwiedzili policjanci. Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O-III.

Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Pan Gąsiorowski poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Przeprowadzenie pogadanki przez panów policjantów w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości wśród uczniów.

 

Jolanta Stranc