Aktualności

„Wielkanocna Kartka Świąteczna –jajko wielkanocne"...

DSC 0033   Celem konkursu było rozbudzenie twórczej wyobraźni uczniów.
Kartki świąteczne należało nadesłać na kartkach formatu A5 i wykonać dowolną techniką pod kierunkiem nauczycieli.
Zgodnie z regulaminem konkursu wstępną selekcję przeprowadzono na szczeblu macierzystej szkoły i nadesłano po dwie kartki świąteczne z każdej klasy I, II, III.


Do etapu powiatowego przystąpiło 11 Szkół Podstawowych:
- z Bycza,
- z Morzyc,
- z Byczyny,
- z Osięcin,
- z Pocierzyna,
- z Topólki,
- z Kościelnej Wsi,
- z Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kuj.
- z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie
- ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie,
- z Dębołęki.
Łącznie wpłynęło 85 kartek świątecznych, z czego 18 było niezgodnych z regulaminem.

W dniu 23.III.2017r. prace uczniów oceniła komisja w składzie:
p. Anna Kaleta – Chmielewska – animator kultury
p. Przemysław Wawrzyniak – inspektor do spraw kulturalnych
p. Sławomira Kowalska – technik plastyk

Prace oceniono osobno na poziomie klas I, II,III, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność z tematem
2. Twórcza wyobraźnia
3. Technika
4. Estetyka

Lauretami konkursu zostali następujący uczniowie:


Kl. I
I miejsce – Piotr Głosek (SOSW w Radziejowie)
II miejsce – Barbara Poturalska (Szkoła Podstawowa w Morzycach)
III miejsce – Julia Roszak (Szkoła Podstawowa w Byczynie)


KL. II
I miejsce – Amelia Babaczyk (Miejski Zespół Szkół w Radziejowie)
II miejsce – Dawid Piasecki (Szkoła Podstawowa w Morzycach)
III miejsce – Sandra Mikołajczak (Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kuj.)
Wyróżnienie
Nadia Górniak (Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kuj.)


KL. III
I miejsce – Michał Syrocki (Szkoła Podstawowa w Osięcinach)
II miejsce – Julia Klemens (Szkoła Podstawowa w Morzycach)
III miejsce – Krystian Dominiak (SOSW w Radziejowie)
Wyróżnienie
Natalia Józefiak (Szkoła Podstawowa w Dębołęce)

Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Starostę Powiatu w Radziejowie oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dębołęce. Gratulujemy zwycięzcom nie tylko wygranej i nagród, ale głównie niebywałego talentu plastycznego.

Aleksandra Starosta