Aktualności

Wizyta w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie...

DSC 014916 maja uczniowie klasy V naszej szkoły, wyruszyli na spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie sprzętu, jakim straż dysponuje na co dzień oraz poszerzanie przez dzieci wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej.


Wizyta składała się z dwóch część: teoretycznej i pokazowej. Podczas wykładu nasi uczniowie dowiedzieli się jaki jest zakres działań straży. Dowiedzieli się, że pracować jako strażak, to nie tylko gasić pożary, to także ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, budowlane, działania w czasie powodzi i innych zdarzeń pogodowych. To także pomoc w bardzo nietypowych zdarzeniach, jak chociażby ratowanie zwierząt domowych. Szczególny nacisk strażacy kładą na zagrożenia związane z okresem grzewczym i tlenkiem węgla.

Jak się dowiedzieliśmy strażacy muszą wykazywać się szczególną sprawnością fizyczną, przechodzą szereg szkoleń i sprawdzianów sprawnościowych. W czasie części pokazowej spotkania dzieci zapoznały się z wozami bojowymi, wyposażeniem oraz procedurami obowiązującym podczas zgłoszenia zdarzenia. Uczniowie oglądali wozy strażackie i sprzęt do gaszenia pożarów. Chętni mogli usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści o akcjach ratowniczo - gaśniczych. Młodzież miała też możliwość zwiedzenia budynku, a przy okazji obejrzenia stanowiska dowodzenia. Wokół panowała atmosfera szczególnej dyscypliny i gotowości. Nie mamy wątpliwości, że praca ta daje dużo satysfakcji ale może być niebezpieczna i obciążająca psychicznie – wymaga więc specjalnych predyspozycji.

Wizyta w straży pozwoliła nam poznać praktyczne aspekty zawodu, „przymierzyć się" do niego, bo praca w zawodach mundurowych, to marzenie wielu z nas.
Uczniowie zadowoleni wrócili z wycieczki, a każdy z nich przyswoił sobie bardzo dokładnie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy - 112.

Jolanta Stranc