Aktualności

Sprzątanie Świata 2018...

DSC 0009   Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce, wzięli udział w XXV edycji akcji „Sprzątanie Świata", zorganizowanej i koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Jej celem jest wyrobienie postaw i zachowań, które w przyszłości powinny stać się powszechną praktyką. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto pogadanką na temat właściwego postępowania z odpadami. Najmłodsi uczniowie przeprowadzili segregacje śmieci w klasach.

Starsi przedstawiciele poszczególnych klas, zostali wyposażeni w rękawiczki, worki na śmieci i udali się, wraz z opiekunami, w okolice Jeziora Gopło, by uporządkować teren w miejscach, w których zwykle gromadzi sie wiele ludzi. Udział w akcji stworzył doskonałą okazję do dyskusji na temat konieczności wyrzucania śmieci w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz potrzebie segregowania odpadów. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie w tegoroczną akcję.

M.Pietrzykowska