Aktualności

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja...

DSC 0089     30 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
228 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. Program słowno – muzyczny uroczystości przygotowali uczniowie klasy VIII pod opieką p. Katarzyny Pietrzak i p. Stelli Małeckiej. W swoim wystąpieniu ósmoklasiści przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski.

Uroczystość rozpoczęła się Bogurodzicą, pieśnią religijną, która na przestrzeni wieków XIV-XVIII pełniła rolę hymnu państwowego. W dalszej części podkreślono, że Konstytucja 3 Maja była efektem pracy stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Tekst konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Jej inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – Święta Narodowego.
Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Wyrażamy w ten sposób szacunek do dziedzictwa kulturowego, historycznego i własnych tradycji narodowych. Dążymy do kształtowania odpowiednich postaw patriotycznych oraz przygotowania młodzieży do życia w demokratycznym państwie. Cieszmy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na biało – czerwoną flagę oraz śpiewać hymn narodowy.


K. Pietrzak