Aktualności

Koniec zaskakującego roku szkolnego….

IMG 2378  26 czerwca 2020r. uczniowie zakończyli czas nauki stacjonarnej oraz zdalnej i rozpoczęli wakacje. Okres, na który zawsze czekają z niecierpliwością. W naszej szkole zakończenie bieżącego roku szkolnego odbyło się w innych, niż dotąd warunkach. Z powodu epidemii koronawirusa, zrezygnowano z tradycyjnej akademii.

Poszczególne klasy zostały podzielone na dwie grupy, w wyznaczonych godzinach i miejscu uczniowie odbierali świadectwa. Z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, odbywały się krótkie spotkania klasowe z wychowawcą na świeżym powietrzu. Natomiast uroczyście pożegnano tylko uczniów klasy VIII. Ósmoklasiści spotkali się z wychowawcą i dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego. Po powitaniu przez panią dyrektor uczniów i wychowawczyni został odśpiewany hymn państwowy. Po czym uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor i wychowawczyni skierowały kilka ciepłych słów do absolwentów, a następnie odbyło się wręczenie świadectw i nagród. Na koniec uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez nich prezentację. W ten sposób pożegnali się z pozostałymi pedagogami, pracownikami szkoły, koleżankami i kolegami oraz podziękowali za czas spędzony w naszej szkole. Mimo trudnej sytuacji absolwentom było miło spotkać się po raz ostatni z wychowawcą i panią dyrektor. Wszystkim towarzyszyły duże emocje, gdyż taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy. Zakończenie roku szkolnego tylko w wąskim gronie bez społeczności szkolnej, rodziców i gości, zapewne na długo zostanie w naszej pamięci.

Monika Pietrzykowska