Aktualności

Jesteśmy już uczniami...

DSC 0552   7 października w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Była to nieco inna uroczystość niż co roku, gdyż odbywała się w reżimie sanitarnym z powodu pandemii. To bardzo ważny dzień w życiu pierwszaków, ponieważ zdają wówczas swój pierwszy egzamin, którego świadkiem są rodzice. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców krótki program artystyczny, a następnie w obecności swoich gości złożyły przysięgę ślubowania.

Pani dyrektor potężnym ołówkiem pasowała pierwszoklasistów na uczniów i wręczała pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna. Ważnym elementem uroczystości były również otrzęsiny, które przygotowały dla swoich młodszych kolegów i koleżanek uczennice klasy VII pod opieką Pani Jolanty Stranc. Pierwszaki otrzymały upominki – jedne ufundowane przez Radę Rodziców, a drugie przez Samorząd Uczniowski. Na pamiątkę ślubowania Pani dyrektor wręczyła im wesołe dyplomy.
Miła atmosfera, pełna wrażeń, humoru i wspólnie spędzony czas pozwolił wszystkim bliżej się poznać. Dzieci i rodzice na długo będą wspominać tę uroczystość.

Aleksandra Starosta