Aktualności

Ślubowanie klasy pierwszej...

DSC 0102   9 października 2015r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Dębołęce ślubowanie dzieci z klasy pierwszej. Pasowania historycznym ołówkiem dokonała pani dyrektor Elżbieta Niedziałkowska. Wręczyła też pierwszakom, pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną. Były tez wiersze, wesołe piosenki, a także radosne, z humorem otrzęsiny nowych członków społeczności uczniowskiej przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Dzień ten długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.

Jolanta Kapturska

Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata"...

100 8452  05 października 2015 roku została przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata" na terenie Dębołęki. W sprzątanie terenu włączeni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z nauczycielami. Poszczególnym klasom przydzielono tereny do sprzątania w okolicy szkoły. Akcja zakończyła się sukcesem, uczniowie zebrali dużą ilość śmieci, które zostały złożone w wyznaczonym miejscu.


M. Pietrzykowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego...

DSC 0467   23 września 2015r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 95 uczniów z klas II-VI. Głosów ważnych było 93, 2 głosy były nieważne.

 

 

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016...

DSC 0445   Tegoroczna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się we wtorek 1 września o godz. 10.15, a tradycyjnie poprzedziła ją Msza Św. sprawowana w kościele parafialnym w Piotrkowie Kujawskim. Inauguracji roku szkolnego dokonała pani dyrektor Elżbieta Niedziałkowska, która serdecznie powitała przybyłych gości, pedagogów, pracowników szkoły oraz uczniowską brać. Po odśpiewaniu hymnu pani dyrektor omówiła ogólną organizację bieżącego roku, przedstawiła nowych nauczycieli i przydział obowiązków wychowawców w poszczególnych klasach.

Czytaj więcej...

Zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2014/2015...

DSC 0337    Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą o godz. 8.00. Po czym o godz. 9.30 do szkoły przybyli goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Sławomir Kawczyński vice przewodniczący Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, Pan Stanisław Kwiatkowski dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim, ks. Ignacy Myszyński proboszcz parafii Połajewo, Pan Edward Kubisiak emerytowany dyrektor szkoły, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Połajewa i Dębołęki-Rudzka Dużego, Zarząd Rady Rodziców z przewodniczącą Panią Iloną Deręgowską.

Czytaj więcej...