Rada rodziców

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

na rok szkolny 2018/2019

 

Małgorzata Marciniak – przewodnicząca Rady Rodziców

 

Ewa Racinowska– z-ca przewodniczącej RR

 

Mariola Ilecka – skarbnik RR

 

Bernadeta Zarzeczna – sekretarz

 

Aneta Małek

 

Anna Deręgowska

 

Sławomir Zachwieja

 

Grzegorz Wójkowski

 

Małgorzata Chmielewska

 

Elżbieta Nowak

 

Marcin Kapturski

 

Marek Jakubowski

 

Agnieszka Konieczyńska

 

Katarzyna Torzecka