Aktualności

Cicha noc, święta noc...

DSC 0032Tajemnica Bożego Narodzenia dotyka osobiście każdego z nas. Jezus Chrystus – wcielony Bóg nieustannie przychodzi do nas. Aby o tej prawdzie nie zapomnieć co roku w okresie przedświątecznym dzieci z naszej szkoły przedstawiają jasełka. W tym roku uczynili to uczniowie z klas III - VI.

Pani dyrektor powitała zaproszonych gości: p. burmistrza Sławomira Boguckiego, ks. prałata Zbigniewa Cabańskiego, ks. Ignacego Myszyńskiego, przedstawicieli OSP, emerytowanych pracowników naszej szkoły i obecnie pracujących, Radę Rodziców oraz wszystkie dzieci. Mali aktorzy wiernie odtworzyli swoje role. Pomogli nam, choć na chwilę przenieść się do tak odległych czasów. Występujące dzieci nagrodzone zostały brawami i słodyczami przyniesionymi przez gości. Po życzeniach wszyscy uczestnicy uroczystości poszli na szkolną wigilię.

Choć noc zapadła i wszystkim chciało się spać,
To jednak przy Zbawicielu postanowili trwać.
Gdy dzwon niczym głos Anioła usłyszeli,
Wszyscy razem do kościoła na pasterkę pośpieszyli.
Tam teraz Syn Boży w bieli Hostii wtulony
Mówi do każdego z nas, czuj się na ucztę niebiańską zaproszony.
I choć śnieg poprószy,
Daj się radować twojej udręczonej duszy,
Która Boga pragnie – miłości i nieba,
Więcej jej nic nie trzeba.


E. Kozłowska