Aktualności

Szanowni państwo...

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących systemu edukacji tj.: ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59) i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r. poz. 60) oraz koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Piotrkowie Kujawskim do dnia 31 marca br. uchwały dotyczącej sieci szkół podstawowych (art. 210 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe) rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski przeprowadzona będzie w kwietniu.

Szczegółowe informacje będą przekazane nie później niż do 15 kwietnia br.

(art. 204 - ustawa Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe).